Archives For Kuće vina Ivan Katunar

Festival lahtine

Ako se u blizini Vrbnika na otoku Krku svakako navratite. Berba 2012 mogla bi za mnoge biti prekretnica u doživljaju žlahtine!