Archives For Movia

Movia Lunar Chardonnay '08_02

Detaljno sam na Jubitou proučio manual-uradak g. Aleša Kristančiča kako rastočiti Lunara. Prvi puta to radim pa mi je pobjeglo malo taloga u dekanter. Dešava se. Ali ako g. Aleš Kristančič tvrdi da je talog, odnosno sediment život, ovo će ovo biti vrlo živahan razgovor naroda slovinskog. Continue Reading…